Program konferencjiKomitetyKomunikaty konferencyjnePrelegenciAbstraktyKontaktRejestracja
Program konferencjiKomitetyKomunikaty konferencyjnePrelegenciAbstraktyKontaktRejestracja
MENU
Konferencja Naukowa „Jakość życia w niepłodności – perspektywa medyczna i psychologiczna.”. 5 grudnia 2020 roku w formie online za pomocą platformy ClickMeeting. Ramowy Program Konferencji: 8:45 - 9:00 – wprowadzenie techniczne do platformy ClickMeeting 9:00 – 9:15 – uroczyste rozpoczęcie Konferencji 9:15 – 10:00 – wykład inauguracyjny „Problemy seksualne wynikające z niepłodności pary” – dr n.med. Andrzej Depko 10:00 – 11:00 - "Podstawy diagnostyki i leczenia niepłodności partnerskiej" - lek. med. Mariusz Łukaszuk - Klinika Novique – Medycyna Estetyczna i Anti-Aging w Gdańsku 11:00 – 12:00 - "Endokrynologiczne aspekty niepłodności" - lek. med. Małgorzata Kuźmińska - Poradnia Endokrynologii Centrum Medyczne Lux Med w Gdańsku 12:00 - 12:15 – przerwa kawowa 12:15 – 13:15 - "Problemy prokreacyjne osób z zaburzeniami rozwoju płci" - prof. dr. hab. Jolanta Słowikowska - Hilczer - Zakład Endokrynologii Płodności / Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności / Uniwersytet Medyczny w Łodzi 13:15 – 14:15 "Etapy leczenia niepłodności i specyficzne trudności z nimi związane” - mgr Agata Woźniak - Klinika Leczenia Niepłodności Invicta w Gdańsku, studentka III roku psychologii dla magistrów na Uniwersytecie SWPS 14:15 - 15:00 – przerwa obiadowa 15:00 – 16:00 - "Niepłodność a zdrowie psychiczne"- dr n. med. Paweł Grabowski- Klinika Psychiatrii Dorosłych / Gdański Uniwersytet Medyczny 16:00 – 17:00 - "Psychologiczne i społeczne konsekwencje trudności w realizacji planów prokreacyjnych" – prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz - Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii / Instytut Psychologii / Uniwersytet Łódzki 17:00 – 17:15 – przerwa kawowa 17:15 - 18:15 - "How can staff address the needs of infertile patients at different stages of treatment - an introduction to the ESHRE guidelines on provision of routine psychosocial care" - dr Sofia Gameiro - Cardiff University 18:15 – 19:15 - „The relationship between stress and infertility” – dr Alice D. Domar - Domar Centers for Mind/Body Health, Boston IVF, Harvard Medical School 19.15-20.15 – „Pomoc psychologiczna osobom, które doświadczyły okołoporodowej straty dziecka” - mgr Anna Bajkowska - Fundacja Nagle Sami 20.15 – 20.30 – zakończenie Konferencji Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Konferencji z przyczyn od nich niezależnych.
Konferencji Naukowa „Jakość życia w niepłodności – perspektywa medyczna i psychologiczna.” - Konferencja jest zwieńczeniem realizowanego i finansowanego przez Miasto Gdańsk Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lat 2017-2020 – moduł psychologiczny. Program składał się z trzech modułów: medycznego, psychologicznego i edukacyjnego, a jego celem było dofinansowanie mieszkańcom Gdańska zmagającym się z niepłodnością leczenia zarówno medycznego, jak i psychologicznego.
MENU:
Program konferencjiKomitetyKomunikaty konferencyjnePrelegenciAbstraktyKontaktRejestracja