Program konferencjiKomitetyKomunikaty konferencyjnePrelegenciAbstraktyKontaktRejestracja
Program konferencjiKomitetyKomunikaty konferencyjnePrelegenciAbstraktyKontaktRejestracja
MENU
prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki Autorka podręczników akademickich oraz licznych artykułów naukowych z dziedziny psychologii zdrowia prokreacyjnego. Zainteresowania naukowe: uwarunkowania więzi z dzieckiem w okresie prenatalnym i poporodowym; depresja poporodowa u matek i depresja po narodzinach dziecka u ojców; aspekty psychologiczne niepłodności i metod jej leczenia; osobowościowe i społeczne wyznaczniki adaptacji do okresu ciąża powikłana; zachowania sprzyjające zdrowiu prokreacyjnemu w różnych okresach życia, w tym motywacja do udziału w badaniach profilaktycznych. Nauczyciel akademicki, wykładowca na konferencjach polskich i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Członek Zarządu (tzw. Committee Member) The Society of Reproductive and Infant Psychology, Członek Komitetu Psychologii PAN w kadencji 2020-2023.

prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer

prof. dr hab. n. med- Zakład Endokrynologii Płodności, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Specjalista z dziedziny pediatrii, endokrynologii, androlog kliniczny. Specjalista z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Staże naukowe i kliniczne obywała w: Department of Growth and Reproduction, University Hospital w Kopenhadze w Danii. Uczestniczyła również w kursach International Society of Andrology (ISA), European Academy of Andrology (EAA) oraz Nordyckiej Federacji Towarzystw Andrologicznych (NORFA). Autorka ponad 150 artykułów i 30 podręczników o tematyce andrologicznej i endokrynologicznej. W listopadzie ukazał się nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL najnowszy podręcznik pod redakcją naukową Profesor „Andrologia. Zdrowie mężczyzny – od fizjologii do patologii”. Kierownik projektów badawczych Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Prezydenta Miasta Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wykładowca na konferencjach polskich i zagranicznych, oraz kursach dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Były Członek Zarządu Głównego European Academy of Andrology, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego w latach 2011-2019. Współpracuje z wieloma ośrodkami w kraju i zagranicą. Laureatka wielu prestiżowych nagród zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

dr Alice Domar

Domar Centers for Mind & Body Health, Boston IVF, Harvard Medical School Autorka innowacyjnych programów terapeutycznych dla niepłodnych kobiet. Założycielka i pomysłodawczyni Domar Mind & Body Center w Bostonie. Laureatka wielu prestiżowych nagród. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Towarzystwa Medycyny Behawioralnej. Autorka wielu przełomowych badań koncentrujących się na związku między stresem a różnymi stanami zdrowia kobiet, w tym niepłodnością, licznych prac naukowych, recenzowanych artykułów, międzynarodoych projektów badawczych z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego, podręczników oraz poradników dla pacjentów. Autorka innowacyjnych programów terapeutycznych dla niepłodnych kobiet. Założycielka i pomysłodawczyni Domar Mind/Body Center w Bostonie.

dr n med. Andrzej Depko

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej i Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Specjalista neurolog, specjalista seksuolog. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Występuje w radiu i telewizji jako ekspert z zakresu seksuologii. Autor licznych książek edukacyjnych z zakresu zdrowia seksualnego.

dr Sofia Gameiro

Cardiff University. Psycholog kliniczny, matematyk. Starszy wykładowca w School of Psychology na Cardiff University. Od około 10 lat prowadzi badania nad płodnością i zdrowiem prokreacyjnym. Autorka wielu recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach z zakresu medycyny reprodukcyjnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na tematach, takich jak: procesy decyzyjne, motywacyjne dotyczące reprodukcji, opieka skoncentrowana na pacjencie, badania przesiewowe, opieka psychospołeczna podczas leczenia niepłodności i adaptacja po leczeniu niepłodności. Przewodnicząca multidyscyplinarnego międzynarodowego zespołu, który opracował pierwsze oparte na dowodach wytyczne dotyczące opieki psychospołecznej w niepłodności, akredytowane przez European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Doradca w zakresie wdrażania opieki psychospołecznej na poziomie krajowym i europejskim. Angażuje się w zapewnienie wysokiej jakości opieki pacjentom z niepłodnością. Szkoli profesjonalistów zajmujących się zdrowiem reprodukcyjnym. Jej ostatnie projekty obejmują zrozumienie nieprzestrzegania zasad leczenia niepłodności oraz opracowywanie interwencji wspierających osoby z wymuszoną bezdzietnością. Zamiłowanie do sztuki i komiksów zaowocowało powstaniem multidyscyplinarnego projektu, którego celem jest zbadanie wykorzystanie mediów komiksowych do identyfikacji i rozpowszechniania przekonań i doświadczeń związanych z niepłodnością.

dr n med. Paweł Grabowski

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny. Specjalista z zakresu psychiatrii.

mgr Anna Bajkowska

Fundacja Nagle Sami Psycholog, psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi własną praktykę oraz współpracuje z Fundacją Nagle Sami zajmującą się problematyką pomocy osobom w żałobie.

lek. med. Małgorzata Kuźmińska

związana z Poradnią Endokrynologiczną w Centrum Medycznym Lux Med w Gdańsku oraz Poradnią Endokrynologiczną w Centrum Medycznym w Gdyni-Dąbrówce. Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

lek. med. Mariusz Łukaszuk

Klinika Novique i Anti-Aging Specjalista położnictwa i ginekologii, androlog kliniczny, certyfikowany lekarz medycyny anti-aging. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku, w Klinice Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Klinice Leczenia Niepłodności Invicta, Centrum Medycznym Nowe Orłowo. Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej, European Society of Aesthetic Gynecology. Współautor licznych prac naukowych z zakresu andrologii i endokrynologii ginekologicznej. Współautor rozdziału Analyses and approaches to improve iui outcome w podręczniku „Textbook of assisted reproduction” Wydawnictwa Springer. Obecnie związany z Kliniką Novique – Medycyna estetyczna i Anti-aging, której jest współzałożycielem.

mgr Agata Woźniak

związana z Kliniką Leczenia Niepłodności Invicta w Gdańsku. Analityk medyczny, certyfikowany embriolog kliniczny (Senior Clinical Embryologist) ESHRE i PTMR. Obecnie studentka 3 roku psychologii dla magistrów na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Od wielu lat zawodowo związana z Kliniką Leczenia Niepłodności Invicta w Gdańsku.

Konferencji Naukowa „Jakość życia w niepłodności – perspektywa medyczna i psychologiczna.” - Konferencja jest zwieńczeniem realizowanego i finansowanego przez Miasto Gdańsk Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lat 2017-2020 – moduł psychologiczny. Program składał się z trzech modułów: medycznego, psychologicznego i edukacyjnego, a jego celem było dofinansowanie mieszkańcom Gdańska zmagającym się z niepłodnością leczenia zarówno medycznego, jak i psychologicznego.
MENU:
Program konferencjiKomitetyKomunikaty konferencyjnePrelegenciAbstraktyKontaktRejestracja